Bc. Tomáš Trávníček

Diplomová práce

Komparace řešení konfliktních situací před nástupem na základní policejní výcvik a po jeho ukončení

Comparison of Resolution of Conflict Situations before and after basic Police Training
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na komparaci řešení konfliktních situací před nástupem na základní policejní výcvik a po jeho ukončení ve vzdělávacím zařízení Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje popis institucí, které se na vzdělávání nových policistů podílejí. Dále obsah vybraných předmětů, které přímo …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on comparison of solving conflict situations before the start of basic police training and after it’s finishing at educational institution - Region Headquarters of Police of the Czech Republic. The thesis is divided into two parts, practical and theoretical. The theoretical part consists of description of institutions which participate in education of new policemen. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií