Bc. et Bc. Dominika Prchalová

Diplomová práce

Recepce tvorby Ludwiga Tiecka a místo vybraných pohádek v českém literárním kontextu 19. stol.

Reception of Ludwig Tieck and place of selected fairy tales in the context of Czech literature
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá recepcí tvorby německého romantika Ludwiga Tiecka a interpretací jeho vybraných pohádek ve srovnání s českými 19. století. Cílem práce je přiblížit Tieckův život i tvorbu a ukázat jeho ohlas (nejen) v české literatuře.
Abstract:
The master's thesis deals with the reception of Ludwig Tieck's work and with the interpretation of selected Tieck's fairy tales in comparison to the Czech fairy tales of the 19th century. The aim of this work is to show Tieck's life, production and influence on the Czech literature (not only).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta