Bc. Lucie Režná

Master's thesis

Tvorba databáze NIR spekter vybraných masných výrobků

Creating a database of NIR spectra of selected meat products
Abstract:
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá historií a zejména principem infračervené spektroskopie, dále popisem tepelně opracovaných masných výrobků, legislativními požadavky pro tuto komoditu a technologií výroby těchto výrobků. V neposlední řadě je v teoretické části popsáno využití NIR spektroskopie v potravinářském průmyslu. Cílem praktické části této práce byla tvorba databáze NIR spekter …more
Abstract:
The theoretical part of this master thesis lays historical background to the principles of infrared spectroscopy, describes heat-treated meat products and invites the reader to learn more about the legal framework behind it, core technologies used in the manufacturing processes as well as utilization of NIR spectroscopy in the food industry. The objective of the practical part was to create a NIR spectral …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jana Šenkýřová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Režná, Lucie. Tvorba databáze NIR spekter vybraných masných výrobků. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe