Bc. Renata Rýglová

Bakalářská práce

Komparace kapitálového životního pojištění a investičního životního pojištění

Comparsion of the Capital Life Insurance and the Unit Linked Life Insurance
Anotace:
Bakalářská práce se hlavně zabývá porovnáním kapitálového životního pojištění a investičního životního pojištění. Cílem práce je porovnání nejen v obecné rovině, ale i v konkrétní z pohledu klienta. Bude provedeno porovnání nejen v obecné rovině, tj. obecné porovnání kapitálového životního pojištění a investičního životního pojištění, ale i porovnání na konkrétních produktech kapitálového životního …více
Abstract:
This bachelor thesis primarily deals with the comparison between capital life and unit-linked life insurance. This study aims to compare them not only from the general point of view but also from a client’s perspective. The comparison will not only be general, i. e. general comparison of capital life insurance and investment life insurance but also a comparison of a specific product of capital life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. Ivan Jandejsek
  • Oponent: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Pojišťovnictví