Bc. Veronika Beranová

Diplomová práce

Digital teaching and learning a language: one-to-one English lessons on Skype

Digital teaching and learning a language: one-to-one English lessons on Skype
Anotace:
Tato diplomová práce se snaží poskytnout výzkum, který obsahuje podstatné a rozsáhlé údaje o soukromých Skypových hodinách anglického jazyka. Rozdělila jsem práci do dvou hlavních částí. Teoretická část popisuje současné podmínky technologií ve společnosti a ve vzdělávání. Také se zabývá charakterizací programu Skype a představením hlavních znaků soukromých Skypových hodin anglického jazyka. Výzkum …více
Abstract:
This master’s thesis attempts to provide a survey of relevant and extensive data on the nature of one-to-one English lessons on Skype. I divided the thesis into two main parts. The theoretical part poses current conditions of technologies in society and in education. It also deals with the characterization of Skype as the software tool and the introduction of prime features of the one-to-one English …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Ondřej Krahulec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta