Bc. Veronika Beranová

Master's thesis

Digital teaching and learning a language: one-to-one English lessons on Skype

Digital teaching and learning a language: one-to-one English lessons on Skype
Abstract:
Tato diplomová práce se snaží poskytnout výzkum, který obsahuje podstatné a rozsáhlé údaje o soukromých Skypových hodinách anglického jazyka. Rozdělila jsem práci do dvou hlavních částí. Teoretická část popisuje současné podmínky technologií ve společnosti a ve vzdělávání. Také se zabývá charakterizací programu Skype a představením hlavních znaků soukromých Skypových hodin anglického jazyka. Výzkum …more
Abstract:
This master’s thesis attempts to provide a survey of relevant and extensive data on the nature of one-to-one English lessons on Skype. I divided the thesis into two main parts. The theoretical part poses current conditions of technologies in society and in education. It also deals with the characterization of Skype as the software tool and the introduction of prime features of the one-to-one English …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Reader: Mgr. Ondřej Krahulec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta