Bc. Dmitrij Kronberg, DiS.

Master's thesis

Psychologická, technická a fundamentální analýza vývoje kurzu měn na trhu Forex

Psychological, technical and fundamental analysis of currency rate development in the Forex market
Abstract:
Diplomová práce na téma „Psychologická, technická a fundamentální analýza vývoje kurzu měn na trhu Forex“ je zaměřena na možnosti obchodování na trhu Forex. V první části je popsána psychologická analýza a její fungování u obchodníků. Další část je věnována fundamentální analýze. Ta v sobě skrývá vzájemné fungování ukazatelů a vlivů charakteristických pro tento typ analýzy. Technická analýza zase ukazuje …more
Abstract:
Thesis „Psychological, technical and fundamental analysis of currency rate development in the Forex market“ is focused on possibility of trading Forex market. The psychological analysis and its effect on traders is described in the first part. Another part devoted to fundamental analysis. It contains mutual functioning of the parameters and influences, which is characteristic of this type of analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Michal Blahout
  • Reader: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní