Bc. Klára Sovová

Diplomová práce

Firemní identita, image, kultura

Corporate Identity, Image, Culture
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout zlepšení firemní image na základě provedené analýzy firemní identity, image a kultury společnosti ContiTrade Services s.r.o., která je provozovatelem servisní sítě BestDrive. V rámci práce bude také navržena vhodná komunikace s ohledem na image firmy. V první části jsou nejprve vysvětlena teoretická východiska firemní identity, image a kultury a vymezení jejich …více
Abstract:
The aim of thesis is to suggest an improved corporate image based on analysis of corporate identity, image and corporate culture of ContiTrade Services Ltd., which operates a service network of BestDrive. In this paper it will be proposed appropriate communication considering the company's image. Initially, it will be explained the theoretical basis of corporate identity, image and culture and defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sovová, Klára. Firemní identita, image, kultura. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika