Bc. Hana Lukšová

Bakalářská práce

Právní úprava závazku veřejné služby v autobusové dopravě

Legal Regulation of Public Service Obligation in Bus Transport
Anotace:
Práce je zaměřená na současnou právní úpravu při poskytování závazku veřejných služeb v přepravě cestujících v ČR. Zabývá se orientací právního subjektu ve stávající národní právní úpravě závazku veřejné služby v segmentu autobusové dopravy. Práce obsahuje klíčové postupy a procesy při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Cílem práce je návrh řešení procesu uzavírání závazku …více
Abstract:
The thesis is focused on the current legislation of the obligation to provide public passenger transport services in the Czech Republic. It deals with the orientation of the legal entity in the existing national legislation of the commitment to public service in the bus transport segment. The thesis includes key procedures and processes in contracting for public passenger transport services. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jan Tuláček
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS