Bc. Silvie Vašíčková

Master's thesis

Vztah učitelů základních škol k úpolovým aktivitám

Attitude of elementary school teachers to combative activities
Anotácia:
Tato práce je věnována vztahu učitelů tělesné výchovy druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázia k úpolům. Pomocí strukturovaného rozhovoru byl u učitelů zjišťován vztah k úpolovým aktivitám, jejich znalosti o úpolech a motivaci k zařazování úpolů do hodin školní tělesné výchovy.
Abstract:
This work is devoted to attitudes of secondary school teachers and lower secondary school level trachers to combative sports. The attitude to combative activities, knowledge in combatives and motivation to the applying into lessons of physical education were found out by a structured interview.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education