RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Doctoral thesis

Optimization of intrusion detection systems in wireless sensor networks

Optimization of intrusion detection systems in wireless sensor networks
Abstract:
Bezdrátové senzorové sítě (Wireless Sensor Networks - WSN) jsou typicky distribuované ad-hoc sítě, které se skládají z desítek až tisíců nízkonákladových výpočetních a komunikačních zařízení – tzv. senzorových uzlů. Senzorový uzel monitoruje prostředí a zasílá měření směrem k základní stanici. WSN jsou zranitelné různými útoky, a proto byla v poslední dekádě navržena celá řada systémů pro detekci průniku …more
Abstract:
48 různých nastaveních. Kolaborace mezi senzorovými uzly může poskytnout přesnější výsledky IDS – každý senzorový uzel má ze své pozice jiný pohled na WSN a komunikaci, která v ní probíhá. V práci ukazujeme výhody kolaborativního IDS oproti nekolaborativnímu a navrhujeme detekční techniku pro detekci útoku zpožďovaní paketů (Delay Attack – DA), který v rámci výzkumné komunity nebyl dosud příliš diskutován …more
Abstract:
Wireless sensor networks (WSNs) are typically highly distributed ad-hoc networks consisting of tens to thousands of low-cost electronic communication devices called sensor nodes. The sensor nodes monitor environment and report measurements on hop-by-hop basis towards some central point, usually called base station (BS). As WSNs are vulnerable to various attacks, various intrusion detection systems …more
Abstract:
for both selective forwarding and delay attacks are optimized in our optimization framework on distributed manner using BOINC distributed computation platform. We elaborate also on various attacker strategies of the selective forwarding and delay attacks and provide recommendations for setting up the optimization framework to avoid them. Finally, we analyze and evaluate impact of changes in attacker …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 3. 2017
  • Supervisor: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Reader: Ing. Martin Rehák, Ph.D., Prof. Javier Lopez

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky