RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Doctoral thesis

Optimization of intrusion detection systems in wireless sensor networks

Optimization of intrusion detection systems in wireless sensor networks
Anotácia:
Bezdrátové senzorové sítě (Wireless Sensor Networks - WSN) jsou typicky distribuované ad-hoc sítě, které se skládají z desítek až tisíců nízkonákladových výpočetních a komunikačních zařízení – tzv. senzorových uzlů. Senzorový uzel monitoruje prostředí a zasílá měření směrem k základní stanici. WSN jsou zranitelné různými útoky, a proto byla v poslední dekádě navržena celá řada systémů pro detekci průniku …viac
Anotácia:
48 různých nastaveních. Kolaborace mezi senzorovými uzly může poskytnout přesnější výsledky IDS – každý senzorový uzel má ze své pozice jiný pohled na WSN a komunikaci, která v ní probíhá. V práci ukazujeme výhody kolaborativního IDS oproti nekolaborativnímu a navrhujeme detekční techniku pro detekci útoku zpožďovaní paketů (Delay Attack – DA), který v rámci výzkumné komunity nebyl dosud příliš diskutován …viac
Abstract:
Wireless sensor networks (WSNs) are typically highly distributed ad-hoc networks consisting of tens to thousands of low-cost electronic communication devices called sensor nodes. The sensor nodes monitor environment and report measurements on hop-by-hop basis towards some central point, usually called base station (BS). As WSNs are vulnerable to various attacks, various intrusion detection systems …viac
Abstract:
for both selective forwarding and delay attacks are optimized in our optimization framework on distributed manner using BOINC distributed computation platform. We elaborate also on various attacker strategies of the selective forwarding and delay attacks and provide recommendations for setting up the optimization framework to avoid them. Finally, we analyze and evaluate impact of changes in attacker …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 3. 2017
  • Vedúci: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: Ing. Martin Rehák, Ph.D., Prof. Javier Lopez

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky