Bc. Marek Pavelek

Master's thesis

Windows Presentation Foundation a jeho využití při tvorbě moderních aplikací

Usage of Windows Presentation Foundation in modern applications
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby moderních aplikací stavěných na technologii Windows Presentation Foundation, která je dostupná na všech operačních systémech společnosti Microsoft s nainstalovaným balíčkem .NET Framework od verze 3.0. Cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený přehled základních a částečně pokročilých technologických možností vývoje moderních aplikací stavěných na …more
Abstract:
This thesis is focused on implementing modern applications build on Windows Presentation Foundation technology, which is available on all Microsoft operating systems with installed package NET Framework version 3.0. The aim of this thesis is to create a comprehensive overview of basic and some advanced technological possibilities of modern applications development build on .NET. Futhermore, the aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 10. 2014
  • Supervisor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní