Bc. Marek Pavelek

Master's thesis

Windows Presentation Foundation a jeho využití při tvorbě moderních aplikací

Usage of Windows Presentation Foundation in modern applications
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby moderních aplikací stavěných na technologii Windows Presentation Foundation, která je dostupná na všech operačních systémech společnosti Microsoft s nainstalovaným balíčkem .NET Framework od verze 3.0. Cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený přehled základních a částečně pokročilých technologických možností vývoje moderních aplikací stavěných na …viac
Abstract:
This thesis is focused on implementing modern applications build on Windows Presentation Foundation technology, which is available on all Microsoft operating systems with installed package NET Framework version 3.0. The aim of this thesis is to create a comprehensive overview of basic and some advanced technological possibilities of modern applications development build on .NET. Futhermore, the aim …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2014
  • Vedúci: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní