Bc. Irena Pohlová

Diplomová práce

Individualismus a narcismus v mediální komunikaci na příkladu reklamní kampaně firmy Bernard

Individualism and narcissism in media communication on the example of advertising campaign by Bernard
Anotace:
Diplomová práce se teoreticky i prakticky věnuje mediální komunikaci použité v reklamní kampani firmy Bernard. V teoretické části autorka vymezuje narcismus, individualismus, marketingovou komunikaci, budování značky, reklamní plakát jako nosné koncepty, skrze které jsou vybrané reklamní plakáty firmy Bernard analyzovány a interpretovány. Zasazuje tak celou práci do současného kulturního konceptu. …více
Abstract:
This diploma thesis deals in theoretical and practical way with the media communication used in campaign advertising by company Bernard. In the theoretical part author defines the narcissism, individualism, marketing communication, brand building, advertising poster as the supporting concepts for analysis and interpretation of posters advertising company Bernard. Author puts the work into a contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika