Bc. Řeháková Řeháková

Master's thesis

Úmrtnostní modely v pojištění

Mortality models in insurance
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme stochastickým úmrtnostním modelům, konkrétně Lee-Carter, Renshaw-Haberman, Cairns-Blake-Down, Currie a Plat modelu. Cílem práce je představení vybraných úmrtnostních modelů a jejich komparace na datech. Práce je rozdělena do čtyř kapitol a na teoretickou a praktickou část. V prvních třech kapitolách je uvedena základní teorie pro práci s úmrtností a popis jednotlivých …more
Abstract:
In this thesis, we describe stochastic mortality models, specifically the Lee-Carter, Renshaw-Haberman, Cairns-Blake-Down, Currie and Plat models. The aim of the thesis is to present selected mortality models and compare their effectivity on real dataset. The thesis consists of four chapters. We divided the text into a theoretical and practical part. In the first three chapters, we introduce basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta