Jana Bělunková

Bachelor's thesis

Barva a její význam v Corporate Identity

Colour and its Corporate Identity significance
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá významem barvy v rámci Corporate identity firmy. Tedy práce zkoumá, jak dané společnosti komunikují své firemní barvy v rámci jednotlivých složek Corporate identity a jak s nimi pracují.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the importance of colour within the terms of Corporate identity of company. This thesis explores how the company communicates its corporate colours within individual folders Corposate identity and how to work with them.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Křížek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bělunková, Jana. Barva a její význam v Corporate Identity. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications