Mgr. Pavel Vaněk, Ph.D.

Doctoral thesis

Střežení státní hranice Pohraniční stráží v letech 1951-1955

The system of guarding the state border by Border Guard from 1951 to 1955
Abstract:
Práce se zabývá výstavbou a obměnami organizační struktury pohraničních útvarů, konstituováním hraničního a zakázaného pásma, vytvořením tzv. ženijntechnických opatření na státní hranici (tzv. železné opony) a problematikou pokusů o nedovolený přechod státní hranice. Práce je vymezená jednak časově ustavením tzv. nové sestavy Pohraniční stráže počátkem roku 1951 a rokem 1955 (kdy dochází ke stažení …more
Abstract:
This thesis deals with one element of the security services in period after Feb. 1948 in Czechoslovakia, Border Guards, and systems of protecting the state border, which existed at the border with West Germany and Austria in the first half of 50s. The issue is presented using examples of two Border Guards, the 5th brigade in Cheb and 4th brigade in Znojmo, guarding respectively part of the state border …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 3. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta