Ing. Karyna Kondratyeva

Master's thesis

Angažovanost a rozvoj zaměstnanců ve vybraných podnikatelských subjektech

Employee engagement and development in selected business entities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zjištěním a analýzou angažovanosti pracovníků v konkrétním podniku. Cílem práce je identifikovat faktory, jež mají vliv na angažovanost zaměstnanců, objasnit efekt angažovaných zaměstnanců pro podnik a vliv vzdělávání zaměstnanců na jejich celkovou angažovanost. Daná problematika je terminologicky ukotvena v teoretické části práce, na kterou je navázán průzkum angažovanosti …more
Abstract:
This thesis deals with the employee engagement determination and analysis in a selected company. The aim is to identify factors that affect employee engagement and to explain the effect of engaged employees for the company as well as the impact of employee training on their overall engagement. Theoretical part of this paper presents the overview of the terminology of the employee engagemen research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní