Kryštof Novák

Bakalářská práce

Optimalizace specializovaného internetového obchodu se sportovním vybavením pro vyhledávače

Search Engine Optimization of Specialized Sports Equipment E-shop
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá optimalizací pro vyhledávače specializovaného sportovního e-shopu pomocí analýzy klíčových slov a analýzy návštěvnosti. V první části práce jsou objasněna teoretická východiska optimalizace pro vyhledávače, dále je charakterizován zkoumaný e-shop. Získané poznatky byly poté využity v analytické a praktické části, ve které byly výsledky obou analýz využity pro stanovení návrhů …více
Abstract:
This thesis addresses search engine optimization of a specialized online store, using key word analysis and traffic analysis. The first part of the thesis describes theoretical basis of search engine optimization and characterizes the examined online store itself. These findings are then used in the analytic part and practical part to find possible errors and problems and create and present ways to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Pavlína Kozáková
  • Oponent: Kateřina Žídková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava