Lucie Murasová

Bakalářská práce

Zviditelnění a optimalizace webových stránek firmy pro vyhledávače

Visibility and Optimization of the Company's Website for Search Engines
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zviditelnění a optimalizaci webových stránek firmy v rámci vyhledávačů, s cílem zlepšit jejich návštěvnost a zvýšit konverze. Práce obsahuje analýzu stávajícího stavu webových stránek a identifikaci oblastí potřebujících zlepšení. Tato práce se především zaměřuje na SEO a reklamní techniky. V teoretické části jsou nejprve vymezeny základní funkce vyhledávačů a je …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on increasing the visibility and optimization of a company's website within search engines, with the aim of improving website traffic and increasing conversions. The work includes an analysis of the current state of the website and identification of areas in need of improvement, with a particular focus on SEO and advertising techniques. The theoretical part first defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2023
  • Vedoucí: Ivana Čermáková
  • Oponent: Vítězslav Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava