Bc. Kateřina Muchová

Bachelor's thesis

Using cooperative learning in foreign language classes

Using cooperative learning in foreign language classes
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá kooperativním učením a jeho včleněním do hodin cizího jazyka. Teoretická část práce charakterizuje termín "kooperativní učení" jako takový, jeho podstatu a prvky. Práce se také zaměřuje na podstatu skupin, ve kterých se využívá kooperativní učení, procesy práce v těchto skupinách a na roli, kterou hraje učitel během hodiny, kde se využívá kooperativní učení. Dále jsou …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with cooperative learning and its incorporation into foreign language lessons. The theoretical part characterizes the term "cooperative learning" itself, its concept and elements. It also focuses on the essence of cooperative learning groups, their work processes and the role of the teacher during the cooperative learning lesson. Moreover, different types of cooperative learning …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta