Theses 

Analýza účetních výkazů a jejich vliv na hospodaření u vybrané účetní jednotky a ekonomické rozhodování – Bc. Eva Nováčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva Nováčková

Bakalářská práce

Analýza účetních výkazů a jejich vliv na hospodaření u vybrané účetní jednotky a ekonomické rozhodování

Analysis of financial statements and its impact of the economics and decision making of selected entities

Anotace: Práce je zaměřena na analýzu účetních výkazů a finanční analýzu konkrétní účetní jednotky. Je provedena analýza účetních výkazů obecně, dále pak horizontální a vertikální analýza a analýza pomocí poměrových ukazatelů. Podrobněji je zanalyzována oblast pohledávek z obchodních vztahů. V závěru je navrženo doporučení pro zlepšení finanční situace.

Abstract: This thesis is focused on analysis of financial statements and financial analysis of the specific accountant entity. The general analysis of financial statementsis performed, then the horizontal and vertical analysis and the analysis using raito indicators are done. Then the area of the trade receivables is analyzed in a more detailed way. In the conclusion we can find the suggestion how to help improve the financial situation.

Klíčová slova: Účetní výkazy, analýza, poměrové ukazatele, pohledávky, ekonomické rozhodování Financial statements, analysis, ratio indicators, receivables, economic decisions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Burianová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz