Sergey Mikheev

Diplomová práce

Czech cultural standards from Russian perspective in work and study environment

České kulturní standardy z ruské perspektivy v pracovním a studijním prostředí
Anotace:
Ruská kultura se liší od české kultury a existují výrazné rozdíly v kulturách obou zemí. V důsledku toho by lidé, kteří přicházejí do České republiky z Ruska, mohli být obtížné se efektivně integrovat do místního prostředí. Závěry tohoto výzkumu by měly umožnit lepší pochopení toho, jak může být tento proces ulehčen a jak by mohli Rusové pracovat nebo studovat v České republice, maximalizovat účinnost …více
Abstract:
Russian culture differs from Czech culture, and there are significant differences in the two countries’ cultures. As a result, people coming to the Czech Republic from Russia might find it hard to become integrated effectively in the local environment. The findings of this research should allow understanding better how the process can be eased, and how Russians coming to work or study in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Ivan Shvechikov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72286