Theses 

Czech cultural standards from Russian perspective in work and study environment – Sergey Mikheev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Sergey Mikheev

Diplomová práce

Czech cultural standards from Russian perspective in work and study environment

České kulturní standardy z ruské perspektivy v pracovním a studijním prostředí

Anotace: Ruská kultura se liší od české kultury a existují výrazné rozdíly v kulturách obou zemí. V důsledku toho by lidé, kteří přicházejí do České republiky z Ruska, mohli být obtížné se efektivně integrovat do místního prostředí. Závěry tohoto výzkumu by měly umožnit lepší pochopení toho, jak může být tento proces ulehčen a jak by mohli Rusové pracovat nebo studovat v České republice, maximalizovat účinnost svých aktivit prostřednictvím účinného kulturního porozumění. Hlavním cílem této práce je podrobněji identifikovat a popsat české kulturní normy z ruské perspektivy ve studijním a pracovním prostředí. Dalším cílem práce je analyzovat specifika a charakteristiky kultury, jejích prvků a modelů; odhalit význam mezikulturní komunikace a jejích forem; uvažovat o hlavních teoriích kulturních dimenzí, a to o těch, které vyvinuli G. Hofstede a F. Trompenaars; zaměřit se konkrétně na analýzu České republiky, její geografie, historie, ekonomiky a kultury. Metodické nástroje použité v této práci zahrnují sekundární a primární výzkum.

Abstract: Russian culture differs from Czech culture, and there are significant differences in the two countries’ cultures. As a result, people coming to the Czech Republic from Russia might find it hard to become integrated effectively in the local environment. The findings of this research should allow understanding better how the process can be eased, and how Russians coming to work or study in the Czech Republic might maximize the effectiveness of their activities through effective cultural understanding. The main aim of this thesis is to identify and describe in detail the Czech cultural standards from the Russian perspective in the study and work environment. The goals of the thesis are to analyze the specificities and characteristics of culture, its elements and models; to reveal the importance of intercultural communication and its forms; to consider the main theories of cultural dimensions, namely the ones developed by G. Hofstede and F. Trompenaars; to focus specifically on the analysis of the Czech Republic, its geography, history, economy and culture. The methodology used for writing this thesis will combine secondary and primary research.

Klíčová slova: Česká republika, Hofstedově teorie, Interkulturní komunikace, Rusko, Trompenaarova teorie, Kultura

Keywords: Culture, Czech Republic, Hofstede’s theory, Intercultural Communication, Russian, Trompenaars’ theory

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Ivan Shvechikov

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72286


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:01, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz