Lucie Kašparová

Bakalářská práce

Analýza čerpání prostředků z operačního programu Životní prostředí 2007-2013

The Analysis of drawing subsidies from the Operational Programme Environment 2007 -2013
Anotace:
Cílem práce je analyzovat strukturu využívání finančních prostředků z operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2007-2013. V teoretické části je popsán vznik a vývoj regionální politiky EU, stručně je zmíněna enviromentální politika EU a České republiky. Praktická část je zaměřena již konkrétně na operační program Životní prostředí. V rámci charakteristiky jednotlivých prioritních …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the Operational Programme Environment in the period 2007-2013.The aim of the thesis is to analyse drawing subsidies from this programme. In the theoretical part it is summarized development of the Regional policy of the European Union, then it is briefly described environmental policy of the EU and the Czech Republic. The practical part is focused on the Operational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Markéta Kalábová
  • Oponent: Ondřej Nechvátal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73169

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj