Mgr. Petra Šulková

Diplomová práce

Personality and Shopping Styles in Young Slovak Adults

Personality and Shopping Styles in Young Slovak Adults
Anotace:
Cieľom tejto výskumnej štúdie bola explorácia možných súvislostí medzi vybranými osobnostnými charakteristikami a nákupnými štýlmi v oblasti módy u osôb v období mladej dospelosti (20-30). Tieto vzťahy sa skúmali na vzorke 253 respondentov zo Slovenska pomocou dotazníkov NEO-FFI na osobnostné charakteristiky a CSI na nákupné štýly. Pomocou faktorovej analýzy sme identifikovali 6 nákupných štýlov, menovite …více
Abstract:
The purpose of this study was the exploration of possible associations between specific personality traits and shopping styles in the context of fashion at the developmental stage of young adulthood (20-30). Quantitative research was realized on 253 respondents from Slovakia. Two methods were used: NEO-FFI, focused on personality traits and CSI, focused on identifying shopping styles. Six shopping …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie