Bc. Jana Němečková

Bakalářská práce

Aktivizační pracovník v domově pro osoby se zdravotním postižením

An activation worker in a home for people with disabilities
Anotace:
Tématem bakalářské diplomové práce je aktivizace osob v domově pro osoby se zdravotním postižením. Rešerše je zaměřena na objasnění klíčových pojmů, jako jsou rezidentní (dříve ústavní) péče o klienty se zdravotním postižením, klienty žijící v domově pro osoby se zdravotním postižením a na aktivizační činnosti, které se klientům poskytují. Výzkumná část práce se zabývá činnostmi aktivizačních pracovníků …více
Abstract:
The bachelor’s thesis presents activation of people situated in housing for people with severe health disability. The research describes the most important terminology in detail, considering for example residential (institutional) care for clients with severe health disability, clients from assisted living facilities for people with severe health disability and finally the provided activation work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta