Bc. Karolína Kalendová

Bakalářská práce

Význam pohybového divadla jako výrazového prostředku pro osoby se sluchovým postižením

Importance of motion theatre as a mean of expression for people with hearing impairment
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá, jaký význam připisují jedinci se sluchovým postižením pohybovému divadlu. Práce je rozčleněna do tří kapitol – dvou teoretických a jedné praktické. První kapitola je uvedením do problematiky sluchového postižení a zabývá se zejména komunikací osob se sluchovým postižením a jejich psychickými procesy. Druhá kapitola se zaměřuje na divadlo a jeho působení na člověka s postižením …více
Abstract:
Bachelor thesis examines the importance that is assigned to a motion theatre by the hearing impaired. It consists of three chapters – two theoretical and one practical. The first chapter is a statement of the hearing impairment issue and it applies itself especially on communication of the hearing impaired and their psychological processes. The second chapter focuses on theatre and its influence on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika