Bc. Bohdana Kalinová

Diplomová práce

Land art a street art jako nástroje aplikace environmentální výchovy do výchovy výtvarné

Land art and street art as tools for application environmental education into art education
Anotace:
Obsahem práce je objasnění možného přístupu k vyučování environmentální výchovy ve výtvarné výchově. Práce se nejprve věnuje rozboru obou výchov a snaží se najít společná východiska. Těmi jsou prohloubení environmentální senzitivity a změna pohledu na estetiku přírody. Obě tato východiska se snaží o změnu vnímání člověka jako pána tvorstva a smazání hranic protipólnosti kultury a světa přírody. Jako …více
Abstract:
The focus of this diploma work is clarifying of possible approaches to teaching environmental eductaion in the art education. In the beginning we analyze both subjects and look for the mutual way. These are deepening of environmental sensibility and different view on aesthetics of nature. Both these ways tries to change the reception of human as a master of creation and erasure of borders between culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta