Bc. Petra Janečková

Diplomová práce

Supervize sociálních pracovníků a syndrom vyhoření

Supervision of Social Workers and Burnout Syndrome
Anotace:
Diplomová práce Supervize sociálních pracovníků a syndrom vyhoření se zabývá působením podpůrné funkce supervize na prevenci syndromu vyhoření. Hlavní výzkumná otázka práce zní: „Jak podpůrná funkce supervize působí v oblasti prevence syndromu vyhoření na úrovni jednotlivce u sociálních pracovníků pracujících na OSPODech z pohledu těchto pracovníků?“ Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část …více
Abstract:
The Diploma thesis Supervision of Social Workers and Burnout Syndrome deals with influence of the support function of supervision to prevention of Burnout Syndrome. The main research question of the thesis is "How the support function of supervision influence the Burnout Syndrome prevention on the individual level of Social Workers dealing with child protection?" The work is divided into theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií