Martin Rýpar

Bakalářská práce

Application of Artificial Intelligence Techniques in Credit Risk

Application of Artificial Intelligence Techniques in Credit Risk
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami umělé inteligence a jejich využitím při modelování kreditního rizika, konkrétně při modelování pravděpodobnosti defaultu. V teoretické části práce jsou popsány použité metody, tedy logistická regrese, náhodné lesy, support vector machines a neuronové sítě. V praktické části jsou tyto metody implementovány a vytrénovány na datech z online peer-to-peer platformy …více
Abstract:
This bachelor thesis describes artificial intelligence methods and their application in credit risk modelling, particularly in probability of default modelling. In theoretical part are described methods used in practical part, namely logistic regression, random forests,support vector machines and neural networks. In practical part are those methods implemented and trained on data from online peer-to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Jana Juhászová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74221

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance