Jan Helcl

Diplomová práce

Credit Scoring Using Ensemble Machine Learning Methods

Kreditní skóring pomocí metod skupinového strojového učení
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit prediktivní sílu zvolených metod skupinového strojového učení založeného na rozhodovacích stromech a posoudit aplikovatelnost těchto modelů v kreditním skóringu. V první části byly vysvětleny základní principy strojového učení s učitelem. Zvolené metody skupinového strojového učení byly poté detailně popsány, zvláštní důraz byl kladen na popis rozhodovacích stromů jakožto …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the performance of selected decision tree-based ensemble machine learning models and to assess their applicability in credit scoring. In the first part, general principles behind supervised machine learning were introduced. Selected ensemble models were then explained in detail, special focus was placed on decision trees, the building blocks of these models. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jana Juhászová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74900