Martin Rýpar

Bachelor's thesis

Application of Artificial Intelligence Techniques in Credit Risk

Application of Artificial Intelligence Techniques in Credit Risk
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami umělé inteligence a jejich využitím při modelování kreditního rizika, konkrétně při modelování pravděpodobnosti defaultu. V teoretické části práce jsou popsány použité metody, tedy logistická regrese, náhodné lesy, support vector machines a neuronové sítě. V praktické části jsou tyto metody implementovány a vytrénovány na datech z online peer-to-peer platformy …more
Abstract:
This bachelor thesis describes artificial intelligence methods and their application in credit risk modelling, particularly in probability of default modelling. In theoretical part are described methods used in practical part, namely logistic regression, random forests,support vector machines and neural networks. In practical part are those methods implemented and trained on data from online peer-to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Milan Fičura
  • Reader: Jana Juhászová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74221

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance