Bc. Lukáš Tácha

Master's thesis

Syndrom vyhoření u příslušníků Policie České republiky

Burnout syndrome of police members of the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o syndromu vyhoření u příslušníků bezpečnostního sboru Policie České republiky. Primárně se zaměřuje na uniformované policisty na obvodních odděleních policie. Práce obsahuje obecný výklad syndromu vyhoření a jeho promítnutí na příslušníky, včetně možností prevence ze strany jedince, ale i zaměstnavatele. V praktické části diplomové práce pak zjišťujeme, zdali policisté služebně …viac
Abstract:
The thesis deals with the burnout syndrome of members of the Czech Police security force. It is primarily focused on uniformed police officers in the district police departments. The document includes the definition of the burnout syndrome in general as well as a reflection on the police officers and available prevention methods applicable by individuals and employers. The practical section includes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/acsdm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedúci: PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě