Bc. Kateřina Frycová

Bakalářská práce

Reklama na sociálních sítích

Advertising on social networks
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou reklamy na sociálních sítích. Má za cíl představit a ukázat reklamy na nejznámějších z nich. Dále posoudit vnímání a ovlivnění uživatelů pomocí těchto reklam. Výstupem marketingového výzkumu bude zjištění, jak jsou tyto reklamy uživateli sociálních sítí vnímány a nakolik ovlivňují jejich nákupní chování.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of advertising on social networks. It aims to introduce and show ads on the most famous of them. Further assess the perception and influence of users through these ads. The output of marketing research will be to find out how these ads are perceived by users of social networks and to what extent they influence their shopping behavior.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Boháčová
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.