Alžběta RECOVÁ

Diplomová práce

Problematika umisťování dětí do náhradní rodinné péče.

Pěstounská péče - komparace české a britské právní úpravy.

The issue of placement of children in substitute family care.
Anotace:
Shrnutí Problematika umisťování nezletilých do náhradní rodinné péče. Pěstounská péče komparace české a britské právní úpravy Práce pojednává o současném systému náhradní rodinné péče ve světle nejdůležitějších pojmů jako je zájem dítěte, ohrožené dítě, rodičovská odpovědnost, sociálně-právní ochrana a dalších, které v systému náhradní péče mají své místo, podložené mezinárodními smlouvami, lidskoprávními …více
Abstract:
Abstract The issue of placement of children in substitute family care. Foster care-comparison of Czech and British legislation This paper discusses the current system of substitute family care in the light of the most important concepts as it is the interest of the child, endangered child, parental responsibility, socio-legal protection and others, that in the substitute family care system have their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RECOVÁ, Alžběta. Problematika umisťování dětí do náhradní rodinné péče.. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 27rszm 27rszm/2
20. 9. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 9. 2016
Marklová, E.
21. 9. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.