Bc. Aleš Chlaň

Bachelor's thesis

Akciová společnost - vnitřní hodnota akcie

Public limited company - intrinsic value
Abstract:
Hlavní téma práce je využití vnitřní hodnoty akcie, která je důležitým ukazatelem při investičním rozhodování. Tuto hodnotu využívá fundamentální analýza, která je v současnosti nejrozšířenější metodou pro hodnocení investic. V první části práce jsou rozebrány modely fundamentální analýzy, které zjišťují vnitřní hodnotu akcie. V další části jsou charakterizovány finanční ukazatele, které pomáhají při …more
Abstract:
The main theme of this work is the use of the intrinsic value, which is an important indicator when making investment decisions. This value uses fundamental analysis, which is currently the most widely used method for evaluating investments. In the first part are analyzed models of fundamental analysis, which measure the intrinsic value. In the next part are characterized by financial indicattors that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jiří Vataha
  • Reader: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní