Bc. Michael Boako Aikins

Diplomová práce

International Trade Policies Affecting Ghana and the Reaction of Business on their Amendments

Politikách mezinárodního obchodu ovlivňujících Ghanu a o reakcích společností na jejich změny.
Anotace:
Ghana zaznamenala během posledních třiceti let působivý růst v zemědělství, průmyslu a službách. V Ghaně zaujímá obchodní politika, mezi ostatními oblastmi politiky, jedinečné místo při utváření prostředí, ve kterém společnosti zakládají a provozují své podnikání. Obchodní odvětví Ghany se řídí čtyřmi hlavními pilíři; Světovou obchodní organizací (WTO), dohodami o hospodářském partnerství, Zákonem …více
Abstract:
Ghana has experienced an impressive economic growth for the past three decades in the agricultural, industrial and service sector. In Ghana, trade policies occupy a unique place among other policy domains in shaping the environment in which companies establish and operate their businesses. Ghana's trade sector is governed by four main agreements which include World Trade Organization (WTO), Economic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor / specializace:
Economics and Management / Business Economics and Management / Evropská studia AJ