Šárka ŠEVČÍKOVÁ

Master's thesis

Limity flexibilní úpravy pracovní doby v režimu zákoníku práce

Limits of flexible regulation of working hours in labour code´s regime
Abstract:
Moje diplomová práce pojednává o limitech flexibilní úpravy pracovní doby v režimu zákoníku práce. V souvislosti s neustálou potřebou efektivnějšího využívání pracovní doby a se vznikem nových flexibilních forem zaměstnávání je zvolené téma v oblasti pracovního práva velmi aktuální a jak ukázala současná ekonomická recese i jedním z možných částečných východisek a řešení problémů v oblasti pracovněprávních …more
Abstract:
My thesis deals with the limits of flexible arrangements of working hours in the Labour Code regime. The subject chosen from the field of labour law is very up-to-date within the context of continuous need for effective use of working hours and in connection with rise of new flexible forms of employment. Taking into account the current economic crisis, the theme may be one of possible resource and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2011
Identifier: 41106

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠEVČÍKOVÁ, Šárka. Limity flexibilní úpravy pracovní doby v režimu zákoníku práce. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická