Šárka ŠEVČÍKOVÁ

Master's thesis

Limity flexibilní úpravy pracovní doby v režimu zákoníku práce

Limits of flexible regulation of working hours in labour code´s regime
Anotácia:
Moje diplomová práce pojednává o limitech flexibilní úpravy pracovní doby v režimu zákoníku práce. V souvislosti s neustálou potřebou efektivnějšího využívání pracovní doby a se vznikem nových flexibilních forem zaměstnávání je zvolené téma v oblasti pracovního práva velmi aktuální a jak ukázala současná ekonomická recese i jedním z možných částečných východisek a řešení problémů v oblasti pracovněprávních …viac
Abstract:
My thesis deals with the limits of flexible arrangements of working hours in the Labour Code regime. The subject chosen from the field of labour law is very up-to-date within the context of continuous need for effective use of working hours and in connection with rise of new flexible forms of employment. Taking into account the current economic crisis, the theme may be one of possible resource and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 41106

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVČÍKOVÁ, Šárka. Limity flexibilní úpravy pracovní doby v režimu zákoníku práce. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická