MUDr. Monika Seňková

Bachelor's thesis

Prevence syndromu vyhoření ve zdravotní sféře

Prevention of Burnout Syndrom in Health Sector
Abstract:
Syndrom vyhoření je charakterizován vyčerpáním a postupnou ztrátou zájmu o sebe a své okolí. Protože postihuje osoby, které pracují s jinými lidmi, jsou zdravotníci k jeho vzniku predisponovaní. Bakalářská práce se věnuje syndromu vyhoření ve sféře zdravotnictví. Přináší přehled etiologických faktorů, symptomů a negativních důsledků tohoto nežádoucího fenoménů. Zvláštní pozornost je věnována formám …more
Abstract:
Burn Out Syndrome is defined as exhaustion and gradual loss of interest in yourself and your surroundings. Because it affects individuals working with other people, healthcare workers are also at risk of developing it. My bachelor´s project is devoted to the Burn Out Syndrome in the field of healthcare. It offers a list of etiological factors, symptoms and of the negative consequences of this undesirable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: MUDr. Miroslav Doležal
  • Reader: MUDr. Andrea Suchánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS