Bc. Helena Minaříková

Diplomová práce

Zadávání veřejných zakázek přes elektronická tržiště veřejné správy se zaměřením na veřejné zakázky malého rozsahu

Public Contracts Ordering through Electronic Market of Public Administration with Specialization on Short Range Public Contracts
Anotace:
Obsahem této práce je problematika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přes elektronická tržiště veřejné správy. Zahrnuje důvody vzniku a vývoj elektronických tržišť v České republice a zabývá se vývojem související legislativy. Představuje pravidla a postupy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v elektronických tržištích, kterými se veřejný zadavatel při zadávání těchto zakázek musí řídit …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the public procurement issue of small-scale contract through electronic marketplace of public administration. It includes the reasons of establishment and development of electronic marketplaces in the Czech Republic. The article also contains development of related legislation. The article follows the most important rules and process of public procurement of small-scale …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta