Bc. Barbora Mrenicová

Bakalářská práce

Řeč těla v rámci interkulturní komunikace (česko-ruské)

Body Language in the Framework of the Intercultural Communication (Czech-Russian)
Anotace:
Neverbální komunikace je nedělitelnou součástí života každého člověka. Podílí se na utváření prvního dojmu a provází celý proces komunikace. Zahrnuje mimiku, gestiku, haptiku, práci s časem, komunikaci předměty a celkovou image jedince. Řeč těla se ale v jednotlivých kulturách liší. Pro každou společnost jsou typické jiné vzorce chování a jiné kulturní standardy. Můžeme je vysvětlit na základě kulturních …více
Abstract:
Nonverbal communication is part and parcel of every human life. Communication partakes in the creation of first impressions and accompanies all communication systems. Communication includes facial expressions, gesticulation, chronemics, communication with objects and the image of every person. But body language is different in each particular cultural system. Every society has some typical form of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta