Darina VLACHOVÁ

Bachelor's thesis

Custom Built Advertising for Foreign Language Schools and Freelance Native English Teachers in the Czech Republic

Custom Built Advertising for Foreign Language Schools and Freelance Native English Teachers in the Czech Republic
Abstract:
This bachelor's thesis seeks to specify the advertising options, and techniques that freelance native speakers and language schools put to their use in the Czech Republic. The author will focus on the comprehensive analysis of the advertising text, which appear mainly on the Internet or as printed advertisements, and will also look at the inevitable culturally specific features which at relevance address …more
Abstract:
Bakalářská práce se snaží specifikovat reklamní možnosti a techniky, které rodilí mluvčí a cizí jazykové školy se zaměřením na angličtinu uplatňují pro své zviditelnění v České republice. Autorka se zaměřuje na všestrannou analýzu reklamního textu uveřejněného na webových stránkách daných subjektů a bude si všímat také uplatnění nezbytných kulturně specifických rysů, které při odpovídající kulturní …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2013
Accessible from:: 12. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLACHOVÁ, Darina. Custom Built Advertising for Foreign Language Schools and Freelance Native English Teachers in the Czech Republic. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta