Darina VLACHOVÁ

Bachelor's thesis

Custom Built Advertising for Foreign Language Schools and Freelance Native English Teachers in the Czech Republic

Custom Built Advertising for Foreign Language Schools and Freelance Native English Teachers in the Czech Republic
Abstract:
This bachelor's thesis seeks to specify the advertising options, and techniques that freelance native speakers and language schools put to their use in the Czech Republic. The author will focus on the comprehensive analysis of the advertising text, which appear mainly on the Internet or as printed advertisements, and will also look at the inevitable culturally specific features which at relevance address …viac
Abstract:
Bakalářská práce se snaží specifikovat reklamní možnosti a techniky, které rodilí mluvčí a cizí jazykové školy se zaměřením na angličtinu uplatňují pro své zviditelnění v České republice. Autorka se zaměřuje na všestrannou analýzu reklamního textu uveřejněného na webových stránkách daných subjektů a bude si všímat také uplatnění nezbytných kulturně specifických rysů, které při odpovídající kulturní …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zverejniť od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLACHOVÁ, Darina. Custom Built Advertising for Foreign Language Schools and Freelance Native English Teachers in the Czech Republic. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta