Bc. Ladislav Olšák

Master's thesis

IT Marketing podle zásad Service Science

IT Marketing acording the rules of Service Science
Abstract:
Cílem práce je představení servisně dominantní logiky a souvisejících moderních marketingových metod využitelných k transformaci firmy z produktové orientace na servisní orientaci. Následně pomocí definovaných nástrojů vytvořit komplexní případovou studii zachycující postup transformace reálného podniku na servisní zaměření.
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce service dominant logic and modern internet marketing methods usable for the transformation of a company from a product orientated one to a service orientated one. In the practical part of the thesis the defined methods will be used to create a complex use case study that describes this transformation on a real world company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. František Fiala

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering