Bc. Kateřina Mužíková

Bakalářská práce

Nové metody v marketingové internetové komunikaci

New methods in intermet marketing communication
Anotace:
Cílem mé práce je zjištění přínosu nových metod internetového marketingu při jejich využití v internetovém obchodě. V první části práce se zabývám vývojem internetu a srovnání klasického a internetového marketingu. V teoretické části dále popisuji jednotlivé nástroje internetového marketingu. Snažím se přiblížit jejich fungování a přínosy. V praktické části uvádím nástroje, které byly využity při zlepšování …více
Abstract:
The goal of my study is to determine the benefits of new Internet marketing methods to use in an online store. In the first part this work I deal with the development of the Internet and comparison of traditional and internet marketing. The theoretical part describes the various tools of Internet marketing. I try to bring their operation and benefits. In the practical part I describe the tools that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: Ing. Ondřej Pešek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní