Mgr. Bc. Iva Bedřichová

Bakalářská práce

Psychomotorické pohybové aktivity zaměřené na rozvoj sociální oblasti dětí staršího školního věku

Psychomotor physical activities focused on developing social school children
Anotace:
V bakalářské práci se budeme zabývat vlivem psychomotoriky na rozvoj sociálních kompetencí dětí staršího školního věku, popíšeme psychomotoriku jako vědní disciplínu a její aplikovatelnost ve výchově. Úkolem bakalářské práce je zjistit, zda je možné rozvíjet sociální chování dětí staršího školního věku pomocí pohybu. Toto zjišťování proběhne v praktické části bakalářské práce. Vedle poznatků a měřitelných …více
Abstract:
The thesis deals with psychomotor skills, more specifically the education by movement of older school age children. We focus mainly the sphere of social competences and experiences. The task in a social area is the development of social behavior through any movement. The purpose of those competences is the teaching our children useful skills of perceiving their surrounding and other people. Gain/acquire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Trávníček
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta