MUDr. Petra Lerchová

Diplomová práce

Označování zboží a služeb a nekalá soutěž

Marking of Goods and Services and Unfair Competition
Anotace:
Tato diplomová práce na téma „Označování zboží a služeb a nekalá soutěž“ pojednává o právech na označení. Zabývá se definicí základních pojmů soutěžního práva a především práva nekalé soutěže, konkrétně skutkové podstaty klamavého označení zboží a služeb. Srovnává tuto soukromoprávní úpravu s úpravou veřejnoprávní, a to se známkovým zákonem a zákonem o ochraně označení původu a zeměpisných označení …více
Abstract:
The topic of this thesis is „Marking of goods and services and the unfair competition“ and concerned the rights to mark. It mentioned the definition of basic terms of competition law and, mainly, the law of unfair competition, concretely, the states of facts of misleading marking of goods and products. It compares the private regulation with the public one, mainly the business code with the Law of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta